Izrada i postavljanje termotehničkih instalacija

Weld pipe doo je u toku 2019. godine postavio preko 15.000 metara , a u 2020. godini preko 20.000 metara toplopredajne mreže na teritoriji Republike Srbije.