Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju ©Weld pipe doo – Weldpipe.rs

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja Weldpipe.rs  usluga pažljivo pročitate uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa uslovima naših usluga, molimo vas da ne koristite našu online prezentaciju. Svaka dalja upotreba naših usluga i sajta potvrđuje da ste Uslove korišćenja razumeli i prihvatili.

Pravilnik korišćenja

Weldpipe.rs  zadržava autorska prava na sadržaj sajta u svim formama. Neovlašćeno korišćenje sadržaja Weldpipe.rs  smatra se kršenjem zaštićenih prava i podložno je pravnom gonjenju prekršioca. Uslovi korišćenja su podložni izmeni u svakom trenutku i Weldpipe.rs  zadržava sva prava da to po nahođenju i radi. Ukoliko niste sigurni da li su se pravila korišćenja izmenila od vaše poslednje posete, proverite našu politku poslovanja.

Promena uslova

Ukoliko dođe do promene Uslova korišćenja, korisnik može odabrati da se obaveštenje o novom sadržaju dostavi na korisnikovu e-mail adresu.

Sav sadržaj koji korisnik prosledi zvaničnom sajtu Weldpipe.rs – lični podaci, komentari – podležu Uslovima korišćenja i Privatnosti podataka.

 

Sadržaj koji kreira korisnik

Sav sadržaj koji korisnik kreira za svrhe online kupovine ili pružanja usluga od strane Weldpipe.rs biće tretiran shodno našim pravilniku o Privatnosti podataka. Sav drugi sadržaj koji služi za bolje iskustvo Vas i ostalih korisnika (komentari, ocene proizvoda, itd.) je javan, te je stoga zabranjeno prenošenje materijala sa pretećim, opscenim, pornografskim i drugim neadekvatnim sadržajem na zvanični sajt Weldpipe.rs  koji je u suprotnosti sa našim pravilnikom ili zakonom.

Weld pipe doo se ovim ograđuje od prihvatanja poverljivih informacija bilo koje kategorije kojim ne može slobodno da raspolaže, kao i informacija koje ne služe svrsi unapređivanja online iskustva, Vas i drugih korisnika. Sve ostale informacije i drugi materijali koje prosleđujete Weldpipe.rs -u neće se smatrati poverljivim. Weld pipe doo se ograđuje od obaveza prema ovim informacijama bilo kakve vrste. Sav materijal koji potpada u ovu kategoriju može biti objavljen, kopiran ili distribuiran za bilo koje komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Podsećamo Vas da Vaši lični podaci ne spadaju u ovu kategoriju i ti podaci podležu našoj politici o Privatnosti podataka.

Veze (linkovi) postavljeni na sajtu Weldpipe.rs  koje vode ka drugim lokacijama služe isključivo radi potpunijeg online iskustva i lakše kupovine. Sve eksterne veze (veze koje vode sa Weldpipe.rs na neku drugu lokaciju) mogu biti izmenjene od strane trećeg lica odgovornog za njihov sadržaj te stoga Weld pipe doo ne odgovara za njihov sadržaj. Ako odlučite da pristupite nekoj od ponuđenih eksternih veza koje vode sa Weldpipe.rs  lokacije, podsećamo vas da to radite isključivo na Vaš sopstveni rizik.

Vaš Weld pipe doo.