Cevovod i oprema

Montaža sistema TAPROGGE – TE-KO 1

U cilju poboljšanja energestke efikasnosti u postrojenjem EPS-a u termoelektrani Kostolac TE-KO 1.

 Weld PIPe je u 2023 godini uspešno odradio montažu sistema TAPROGGE na kondezatorskom sistemu bloka 1.