Cevovod i oprema

Zamena Čvrste tačke

Za potrebe  investicionog održavanje grada Požarevca , WELD PIPE je za Toplifikaciju  Požarevac, kao investitora izveo radove na zameni čvrste tačke na magistralnom cevovodu POŽAREVAC – KOSTOLAC.

Zamena starog čeličnog cevovoda je odrađena predizolovanim cevima prečnika dn 600.